IZKĀRTOJUMS
Teksts
Attēls

(1. Pētera 1:22.)

 1. Mīla kvēla, sirdī kas dzimst,

  patiesa ir un nenorimst,

  Jehovu līksmu padarīs —

  mīla no viņa nāk.

  Sirdī mīla pāri kam plūst,

  tas uzticamus draugus gūst,

  nesavtīgs ir, spēj līdzi just,

  patiesi mīlēt māk.

  Draugu nedienas ja māc,

  apņemsimies viņu neatstāt.

  Īsti draugi varam būt —

  saprast, mierināt, būt klāt.

  Jēzus dzīve — piemērs ir tā,

  kā citus mīl pats Jehova.

  Kā gan šī mīla sirdi skar!

  Sirsnība tai sākums ir.

  Kvēli mīlēsim no sirds!