Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 108. DZIESMA

Dieva uzticīgā mīlestība

Atlasiet audio ierakstu
Dieva uzticīgā mīlestība
IZKĀRTOJUMS
Teksts
Attēls

(Jesajas 55:1—3.)

 1. 1. Dievs ir mūs mīlējis,

  savu Dēlu šurp sūtījis.

  Viņš ir uzticīgs, labs pret mums,

  tāpēc sagādāts izpirkums.

  Mums ir patiesa cerība:

  dzīve, laime būs mūžīga!

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Nāciet visi padzerties

  dzīvinošo ūdeni!

  Uzticīgā mīlā Dievs

  dāvā jums atveldzi.

 2. 2. Dievs ir mūs mīlējis —

  liecina par to itin viss.

  Dievs ir uzticīgs, redzam jau:

  Jēzum tronī kāpt, valdīt ļauts.

  Dieva nodoms tā piepildīts —

  klāt ir valstība debesīs.

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Nāciet visi padzerties

  dzīvinošo ūdeni!

  Uzticīgā mīlā Dievs

  dāvā jums atveldzi.

 3.  3. Dievs ir mūs mīlējis,

  māca mīlēt mūs piemērs šis.

  Pazemīgos mēs pamācām,

  Dievam klausīt tiem palīdzam.

  Paši kalpojam bijībā,

  visiem dzirdot, mēs sludinām.

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Nāciet visi padzerties

  dzīvinošo ūdeni!

  Uzticīgā mīlā Dievs

  dāvā jums atveldzi.

(Skat. arī Ps. 33:5; 57:11; Efes. 1:7.)