Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Līksmi dziediet Jehovam!

 104. DZIESMA

Dieva dāvana — svētais gars

Atlasiet audio ierakstu
Dieva dāvana — svētais gars
IZKĀRTOJUMS
Teksts
Attēls

(Lūkas 11:13.)

 1. 1. Jehova augstais, žēlīgais Valdniek,

  lielāks par grēcīgo sirdi tu.

  Remdē mums sāpes, atvieglo nastu,

  sūti jel garu, ļauj iepriecu gūt!

 2. 2. Tālu mēs, Tēvs, no godības tavas,

  mēdzam jo bieži mēs kļūdīties.

  Dievs, tevi lūdzam: dod savu garu,

  iemāci ceļu mums pareizo iet!

 3. 3. Vāji kad esam, nomākti, gurdi,

  spēks, ko tu dod, sirdij atspirgt ļauj.

  Liec, Dievs, mums lidot kā ērgļa spārniem

  un svēto garu no mums neatrauj!

(Skat. arī Ps. 51:13; Jāņa 14:26; Ap. d. 9:31.)