Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Līksmi dziediet Jehovam!

 102. DZIESMA

”Jums jāpalīdz vājajiem”

Atlasiet audio ierakstu
”Jums jāpalīdz vājajiem”
IZKĀRTOJUMS
Teksts
Attēls

(Apustuļu darbi 20:35.)

 1. 1. Visiem mums ir vājības,

  un nav skaita tām,

  bet par mums Dievs rūpējas,

  mīl mūs tik un tā.

  Mīlā viņš žēlsirdīgs,

  nespēj būt vienaldzīgs.

  Mīlēsim tāpat kā viņš

  tos, ko bēdas māc!

 2. 2. Gadās reizēm vājiem būt

  tiem, kas stipri šķiet.

  Mierināt mums jācenšas

  tos, kam grūti iet.

  Dievs savu garu dod,

  vājie lai spēku rod.

  Palīdzēsim arī mēs

  viņiem atgūties!

 3. 3. Nosodījums nelīdzēs

  tiem, kas vāji ir,

  stiprināt tos jācenšas,

  laipniem būt no sirds.

  Ar mūsu atbalstu

  atgūs tie sirdsmieru,

  mierinājumu spēj sniegt

  vārdi sirsnīgi.

(Skat. arī Jes. 35:3, 4; 2. Kor. 11:29; Gal. 6:2.)