IZKĀRTOJUMS

(Efesiešiem 4:3.)

 1. 1. Pasaulē, kas šķeļas un grūst,

  apvienojis Jehova mūs.

  Ir mums vienotība un miers,

  laimīgi jūtamies.

  Dzīvot vienotībā,

  saskaņā ir prieks.

  Dieva darbā darāmā daudz,

  Dēls uz priekšu aicina, sauc.

  Gribam klausīt tam, ko liek Dievs,

  saskaņā darboties.

 2. 2. Vienprātīgi tiecamies būt,

  iejūtīgi, sirsnīgi kļūt.

  Mīlestība vairosies tad,

  nezudīs prieks nekad.

  Miers mums dāvā veldzi,

  sirdi ielīksmo.

  Ja mēs brāļus mīlam arvien,

  iegūt mieru palīdzēs Dievs.

  Vienotība pastāvēt spēs,

  kalposim mūžam mēs.

(Skat. arī Mih. 2:12; Cef. 3:9; 1. Kor. 1:10.)