IZKĀRTOJUMS
Teksts
Attēls

(Psalms 145:12.)

 1. 1. Slava lai Dievam Jehovam!

  Vēstījiet, cik svēts viņa vārds!

  Sludiniet — viņa diena nāk,

  steidziet visus ļaudis brīdināt.

  Ir nolēmis Dievs par ķēniņu celt

  savu Pirmdzimto debesīs.

  To zināmu dariet — cilvēce drīz

  dāsnas svētības sagaidīs.

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Slava lai Dievam Jehovam!

  Lai top zināms viņa diženums!

 2. 2. Slavu lai Dievam skandējam!

  Viņa vārds lai top godināts!

  Līksmi lai Dievu cildinām!

  Viņu slavēt liek mums sirds un prāts.

  Kaut dižens ir Dievs un izcils tā darbs,

  viņš ir pazemīgs, labsirdīgs.

  Viņš — žēlsirdīgs Tēvs, kas uzklausa mūs,

  piešķir to, kas mums vajadzīgs.

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Slava lai Dievam Jehovam!

  Lai top zināms viņa diženums!

(Skat. arī Ps. 89:28; 105:1; Jer. 33:11.)