IZKĀRTOJUMS
Teksts
Attēls

(Atklāsmes 4:11.)

  1. 1. Ak, Jehova, Dievs, ir varens tavs spēks.

    Tu radīji dzīvību, tu — gaismas Tēvs.

    Pauž spēku izcilu radītais viss,

    būs mūžīgi zeme, debesis.

  2. 2. Ir tronis tavs balstīts taisnīgumā,

    kas jaušams ir skaidri, Dievs, ik likumā,

    un tavos Rakstos arvien saskatām

    mēs gudrību tavu atmirdzam.

  3. 3. Bet mīla par visu pārāka ir,

    tu veltes mums lieliskas piešķir no sirds.

    Par to, cik brīnišķīgs Dievs esi tu,

    mēs stāstām ar prieku, dedzību.

(Skat. arī Ps. 36:10; 145:6—13; Sal. Māc. 3:14; Jēk. 1:17.)