Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Dziedāsim Jehovam. Jaunas dziesmas

Dziediet jaunās dziesmas, kas paredzētas Dieva Jehovas pielūgsmei. Lejupielādējiet dziesmu instrumentālo pavadījumu un vārdus, kā arī izmēģiniet šīs jaunās un brīnišķīgās dziesmas.

Valstība valda — lai tā nāk!

Šajā skaistajā dziesmā tiek slavēts Dievs Jehova un ir runāts par valstību, kurā valda Jēzus Kristus.

Piešķir mums drosmi!

Pievienojieties šim lūgumam, lai Dievs Jehova piešķir drosmi sludināt viņa vārdu.

Tavs vārds ir Jehova

Cildiniet Jehovas izcilo vārdu un dariet visiem zināmu, ka viņš ir Visaugstais.

Māci tiem stāvēt stingri

Pie Dieva Jehovas vērsts lūgums pēc aizsardzības un palīdzības palikt uzticīgiem līdz galam.

Pionieru gaitās

Aplieciniet uzticīgu mīlestību Jehovam un paudiet savu prieku par patīkamu darbu un dzīves ceļu, kas sagādā gandarījumu.

Meklējam miera draugus

Iedvesmojoša, priekpilna dziesma par to, ka mēs mīlam cilvēkus un neatlaidīgi meklējam Dieva avis.

Sludinām visdažādākajiem cilvēkiem

Dziedāsim par Jehovas labestību un par to, ko mēs varam darīt, aicinot visdažādākos cilvēkus kļūt par Dieva draugiem.

Gaisma tumšā pasaulē

Blāzma tumsu kliedē — Bībeles vēsts ļaudīm spīd.

Vēsts, kas var dot dzīvību

Mums jāsludina Dieva vēsts, kamēr vēl ir laiks.

Gatavojamies sludināt

Būtu viegli palikt mājās, bet mēs varam smelties spēkus, lai sludinātu.

Jūs to darījāt man

Ja kāds apliecina mīlestību Jēzus svaidītajiem brāļiem un tos atbalsta, Jēzus uzskata, ka tas ir darīts viņam.

Dieva īpašums

Jehovam ir dārgi viņa ar garu svaidītie dēli, un tie ar prieku pilda viņa gribu.

Tu atdevi savu vienīgo Dēlu

Pateicieties Jehovam par dārgāko dāvanu, kāda jebkad dota. Tā visiem dod cerību.

Pateicība par izpirkumu

Nav lielākas mīlestības izpausmes par izpirkumu, ko sagādāja Jēzus, un par to mēs mūžīgi būsim pateicīgi Jehovam.

Tiecamies kalpot vairāk

Paudiet savu vēlēšanos kalpot Jehovam jebkurā veidā, ko viņš jums piedāvā.

Dieva dēlu atklāšanās

Mēs ļoti gaidām dienu, kad Jehova piecels Kristus brāļus debesīs, kur tie līdz ar viņu gūs uzvaru un saņems atalgojumu.

Mūsu cerība un spēks

Kad dzīves likstas rada nemieru, Dievs var būt mūsu cerība un spēks.

Ko sajūt mūsu sirds?

Kā jūs jūtaties, ja esat darījuši visu, meklējot cilvēkus, kam ir pareiza attieksme?

Mēs izturēsim

Dziesma, kas mums palīdzēs izturēt grūtības un uzticīgi kalpot Jehovam tik ilgi, cik būs vajadzīgs.