IZKĀRTOJUMS

Lejupielādēt

 1. 1. Kad mīla nāk, kad sirdī tā plaukst,

  par Dieva velti varam to saukt.

  Divas sirdis vienā ritmā sit —

  dzīves skaistākais laiks tagad rit.

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Ja trīskārša aukla mūs ar Dievu, mans draugs,

  saistīs kopā, tad

  mīla augs,

  tad mūs Jehova vadīs un blakus mums būs.

  Cik gan labi, ka mīlēt man dots

  ir kādu kā tu!

  Kādu kā tu.

 2. 2. Grūts kaut ceļš mums būs,

  mūsu mīla vien stiprāka kļūs.

  Saite tāda, ko neviens nespēj raut,

  vienos mūs un mīla, nevar ko graut.

  Nē, nē, nevar, nē.

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Ja trīskārša aukla mūs ar Dievu, mans draugs,

  saistīs kopā, tad

  mīla augs,

  tad mūs Jehova vadīs un blakus mums būs.

  Cik gan labi, ka mīlēt man dots

  ir kādu kā tu!

  Kādu kā tu.

  (INTERLŪDIJA)

  It nekas mūs nespēs šķirt,

  jo mīla Dieva dota dāvana ir.

  Tā stipra kā nāve, un tās versme tvan!

  Mana miesa un kauls — esi radīta man.

  Citas labākas nav vairs kā vienīgi tu,

  tikai tevi arvien mīlēšu.

 3. 3. Vai tu zini, jūtos kā es?

  Kurš šīs jūtas vārdos izsacīt spēs?

  Es esmu pateicīgs Dievam par to,

  ka tevi satiku — vienīgo.

  Jā, jā, jā.

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Ja trīskārša aukla mūs ar Dievu, mans draugs,

  saistīs kopā, tad

  mīla augs,

  tad mūs Jehova vadīs un blakus mums būs.

  Cik gan labi, ka mīlēt man dots

  ir kādu kā tu!

  Kādu kā tu.

  Cik gan labi, ka mīlēt man dots

  ir kādu kā tu!