6:9—11, 25—27, 54, 66—69

Kad Jēzus pastāstīja līdzību, kas bija grūti saprotama, dažiem mācekļiem tas kļuva par klupšanas akmeni un viņi pārstāja sekot Jēzum. Tieši iepriekšējā dienā Jēzus brīnumainā veidā viņus bija paēdinājis, tā pierādīdams, ka viņa spēks ir no Dieva. Kāpēc tad šī līdzība vairākiem mācekļiem kļuva par klupšanas akmeni? Acīmredzot viņi sekoja Jēzum savtīgu motīvu dēļ. Viņus interesēja materiālais labums.

Ikvienam būtu jāpārdomā: kāpēc es sekoju Jēzum? Vai galvenokārt tāpēc, ka mani interesē svētības, kas man ir pašlaik un ko saņemšu nākotnē? Vai arī tāpēc, ka mīlu Jehovu un vēlos viņu iepriecināt?

Kāpēc mēs varētu paklupt, ja galvenokārt kalpojam Jehovam tālāk minēto iemeslu dēļ?

  • Mums patīk būt kopā ar citiem Dieva kalpiem

  • Mēs vēlamies dzīvot paradīzē