Jēzus uzsāka sarunu ar samarieti, un tas viņam pavēra iespēju sarunas gaitā sludināt viņai neformāli. Kā mēs varam uzlabot savas prasmes neformālos apstākļos uzsākt sarunas ar nepazīstamiem cilvēkiem?

  • Uzrunājot cilvēku, būsim draudzīgi un centīsimies uzturēt sarunu. Kaut arī Jēzus bija noguris, viņš uzsāka sarunu, palūgdams ūdeni. Sākumā mēs varētu pieklājīgi sasveicināties un pēc tam ieminēties, piemēram, par laikapstākļiem vai kaut ko citu, kas tobrīd ir aktuāls. Atcerēsimies, ka mērķis ir vienkārši sākt sarunu, tāpēc pievērsīsim uzmanību jebkam, kas cilvēku varētu interesēt. Ja saruna neveidojas, nenolaidīsim rokas un pamēģināsim uzrunāt kādu citu cilvēku. Lūgsim, lai Jehova mums dod drosmi. (Neh 2:4; Apd 4:29.)

  • Būsim gatavi piemērotā brīdī pastāstīt par valstību, tomēr nevajag steigties — sarunai jāļauj raisīties dabiski. Ja būsim uzbāzīgi, cilvēks varbūt sajutīsies neērti un negribēs turpināt sarunu. Nepārdzīvosim, ja saruna apraujas, pirms esam paspējuši sludināt. Ja doma par to, ka sarunā vajadzētu pieminēt labo vēsti, mūs biedē, mācīsimies uzrunāt cilvēkus bez mērķa viņiem sludināt. [Parādi un pārrunā ar klausītājiem pirmo video.]

  • Mēģināsim radīt iespējas sludināt. Piemēram, mēs varētu pieminēt, ka ticam Dievam, tā rosinot sarunas biedros vēlmi uzzināt kaut ko vairāk. Jēzus izteica interesantus apgalvojumus, kas mudināja sievieti uzdot jautājumus. Kad Jēzus galu galā sāka sludināt, viņam atlika tikai atbildēt uz viņas jautājumiem. [Parādi un pārrunā ar klausītājiem otro, pēc tam trešo video.]