Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Darba burtnīca Kristīgā Dzīve un Kalpošana  |  Septembris 2017

 DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM | ECĒHIĒLA 42—45

Tīrā pielūgsme ir atjaunota!

Tīrā pielūgsme ir atjaunota!

Ecēhiēlam dotais tempļa redzējums stiprināja uzticīgo ebreju atlikumu trimdā, viešot pārliecību, ka tīrā pielūgsme tiks atjaunota. Tas arī atgādināja par Jehovas tīrās pielūgsmes augstajām normām.

Priesteriem bija tautai jāmāca Jehovas noteiktās normas

44:23

Miniet dažus piemērus, kā uzticamais un gudrais kalps ir mācījis mūs atšķirt, kas ir šķīsts un kas ne. (kr 110.—​117. lpp.)

Tautai bija jāatbalsta tie, kam bija uzticēta vadība

45:16

Kādi ir daži veidi, kā mēs varam atbalstīt draudzes vecākos?