Ecēhiēlam dotais tempļa redzējums stiprināja uzticīgo ebreju atlikumu trimdā, viešot pārliecību, ka tīrā pielūgsme tiks atjaunota. Tas arī atgādināja par Jehovas tīrās pielūgsmes augstajām normām.

Priesteriem bija tautai jāmāca Jehovas noteiktās normas

44:23

Miniet dažus piemērus, kā uzticamais un gudrais kalps ir mācījis mūs atšķirt, kas ir šķīsts un kas ne. (kr 110.—​117. lpp.)

Tautai bija jāatbalsta tie, kam bija uzticēta vadība

45:16

Kādi ir daži veidi, kā mēs varam atbalstīt draudzes vecākos?