Ecēhiēlam dotais tempļa redzējums uzmundrināja trimdā nonākušos ebrejus, jo tas viņiem sniedza cerību, ka tīrā pielūgsme tiks atjaunota. Šajās pēdējās dienās tīrā pielūgsme ir kā kalns, kas ”stāv jo stingri savos pamatos” un ir ”pacēlies pāri par visiem kalniem”, un mēs esam starp cilvēkiem no visām tautām, kas saplūst pie tā. (Jes 2:2.) Vai jūs regulāri pārdomājat, kāds gods ir pazīt Jehovu un viņam kalpot?

SVĒTĪBAS, KO SNIEDZ TĪRĀ PIELŪGSME

  • Bagātīgs garīgais uzturs, kas ļauj atrast atbildes uz svarīgiem dzīves jautājumiem, kā arī praktiskus norādījumus, pēc kuriem dzīvē vadīties, un drošu cerību uz nākotni. (Jes 48:17, 18; 65:13; Rom 15:4.)

  • Pasaules mēroga brāļu saime, kurā var izjust patiesu mīlestību. (Ps 133:1; Jņ 13:35.)

  • Gods būt Dieva darbabiedriem un iespēja piedalīties darbā, kas sniedz gandarījumu. (Apd 20:35; 1Kr 3:9.)

  • ”Dieva miers”, kas mūs stiprina grūtībās. (Flp 4:6, 7.)

  • Tīra sirdsapziņa. (2Tm 1:3.)

  • Draudzība ar Jehovu. (Ps 25:14.)

Kā es varu apliecināt, ka augstu vērtēju tīro pielūgsmi?