Noskatieties video Uzticīgi atbalstīsim Jehovas spriedumus. Vairīsimies no tiem, kas nenožēlo savus pārkāpumus. Pēc tam atbildiet uz tālāk minētajiem jautājumiem.

  • Kāda situācija pārbaudīja Sonjas vecāku uzticību Jehovam?

  • Kas viņiem palīdzēja palikt uzticīgiem Jehovam?

  • Kā viņu uzticība Jehovam nāca par labu Sonjai?