Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Kuka salās cilvēki tiek aicināti uz sapulcēm

DARBA BURTNĪCA ”KRISTĪGĀ DZĪVE UN KALPOŠANA” Septembris 2017

Kā iesākt sarunu

Ieteikumi, kā piedāvāt žurnālu ”Atmostieties!” un kā paskaidrot, ka Bībele ir zinātniski precīza. Ņemot vērā šos ieteikumus, pārdomājiet, kā jūs iesāktu sarunas.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Tīrā pielūgsme ir atjaunota!

Ecēhiēlam dotais tempļa redzējums stiprināja uzticīgo ebreju atlikumu Babilonas trimdā, viešot pārliecību, ka tīrā pielūgsme tiks atjaunota.

KRISTĪGA DZĪVE

Kāpēc jūs augstu vērtējat tīro pielūgsmi?

Tīrā pielūgsme ir atjaunota un nostiprināta. Vai jūs regulāri pārdomājat, kāds gods ir pazīt Dievu Jehovu un viņam kalpot?

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Svētības, kādas izjutīs izraēlieši, kas būs atgriezušies no trimdas

Ecēhiēlam dotais tempļa redzējums norādīja, ka tīrā pielūgsme tiks atjaunota, un starp svētībām, ko tas nesīs, būs organizētība, sadarbība un drošība.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Uzticība Jehovam nes svētības

Stāstījums par trim ebrejiem var stiprināt mūsu apņēmību saglabāt uzticību Dievam Jehovam.

KRISTĪGA DZĪVE

Saglabāsim uzticību, kad izjūtam kārdinājumus

Kad Jēzus Kristus tika kārdināts, viņš saglabāja uzticību Dievam. Vai arī nepilnīgi cilvēki var palikt nelokāmi, kad viņus spiež lauzt uzticību Dievam?

KRISTĪGA DZĪVE

Saglabāsim uzticību, ja no draudzes ir izslēgts tuvinieks

Mūsu uzticība Dievam Jehovam var tikt pārbaudīta, ja kāds tuvinieks tiek izslēgts no draudzes. Kas mums var palīdzēt palikt uzticīgiem Dievam?

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Vai jūs kalpojat Jehovam ”bez mitēšanās”?

Daniēls kalpoja Jehovam ”bez mitēšanās”. Viņš neļāva, lai kaut kas viņam liktu atkāpties no viņa garīgajiem paradumiem.

KRISTĪGA DZĪVE

Māciet viņiem kalpot Jehovam ”bez mitēšanās”

Māciet jaunos sludinātājus jau no paša sākuma būt regulāriem un dedzīgiem kalpošanā. Palīdziet saviem Bībeles skolniekiem kļūt par prasmīgiem sludinātājiem.