Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Darba burtnīca Kristīgā Dzīve un Kalpošana  |  Septembris 2016

 DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM | PSALMI 142—150

”Liels ir tas Kungs un augsti teicams”

”Liels ir tas Kungs un augsti teicams”

145:1—5

Pārdomas par Jehovas neizmērojamo varenību mudināja Dāvidu slavēt viņu mūžīgi

145:10—12

Tāpat kā Dāvids, arī Dieva kalpi mūsdienās vēlas slavēt Dievu un bieži runā savā starpā par viņa varenajiem darbiem

145:14

Dāvids bija pārliecināts, ka Jehova vēlas un spēj parūpēties par visiem saviem kalpiem