Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Darba burtnīca Kristīgā Dzīve un Kalpošana  |  Septembris 2016

 DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM | PSALMI 135—141

Mēs esam brīnišķīgi radīti

Mēs esam brīnišķīgi radīti

Dāvids pārdomāja, kā Dieva īpašības atspoguļojas radītajā. Tas stiprināja viņa apņēmību visu dzīvi kalpot Jehovam.

Dziļas pārdomas par radīto pasauli Dāvidā modināja vēlēšanos slavēt Jehovu

139:14

  • ”Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts”

139:15

  • ”Manas būtes veidojums Tev nebija apslēpts, kad es slepenībā tapu radīts, zemes dziļumos veidots”

139:16

  • ”Tavas acis mani redzēja kā vēl bezmiesas iedīgli, un Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas [”daļas”, NW]”