Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Darba burtnīca Kristīgā Dzīve un Kalpošana  |  Septembris 2016

 DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM | PSALMI 120—134

”Mana palīdzība nāk no tā Kunga”

”Mana palīdzība nāk no tā Kunga”

Psalmus no 120. līdz 134. sauc par svētceļnieku jeb kalnupceļa dziesmām. Daudzi uzskata, ka šos psalmus dziedāja izraēlieši, dodamies uz ikgadējiem svētkiem Jeruzālemē, kas atradās augstu Jūdejas kalnos.

Jehova, kas sargā savu tautu, ir salīdzināts ar...

121:3—8

  • ...ganu, kurš ir nomodā

  • ...paēnu, kur patverties no saules svelmes

  • ...uzticīgu kareivi