Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Kāda māsa sludina sievietei un viņas meitai (Indija, Rietumbengāles štats)

DARBA BURTNĪCA ”KRISTĪGĀ DZĪVE UN KALPOŠANA” Septembris 2016

Kā iesākt sarunu

Ieteikumi, kā piedāvāt žurnālu Sargtornis un ielūgumu uz draudzes sapulcēm un kā paskaidrot, ka Dievam rūp, kas ar mums notiek. Izmantojot šos paraugus, pārdomājiet, kā jūs iesāktu sarunu.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

”Staigāsim pēc tā Kunga baušļiem!”

119. psalms atklāj, ko nozīmē ”staigāt pēc tā Kunga baušļiem”.

KRISTĪGA DZĪVE

Ja durvis atver bērns

Kā rīkoties un kā parādīt cieņu viņa vecākiem?

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

”Mana palīdzība nāk no tā Kunga”

121. psalmā ir izmantoti tēlaini salīdzinājumi, kas parāda, kā Jehova sargā savu tautu.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Mēs esam brīnišķīgi radīti

139. psalmā Dāvids slavēja Jehovu par to, cik apbrīnojami viņš visu ir radījis.

KRISTĪGA DZĪVE

No kā izvairīties, vadot Bībeles nodarbības

No kā būtu jāizvairās, lai mēs spētu ietekmēt Bībeles skolnieka sirdi?

KRISTĪGA DZĪVE

Uzlabosim prasmes sludināšanā. Mudināsim ieinteresētus cilvēkus apmeklēt sapulces

Ieinteresēti cilvēki un Bībeles skolnieki, kas sāk apmeklēt sapulces, parasti garīgā ziņā aug ātrāk.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

”Liels ir tas Kungs un augsti teicams”

145. psalmā Dāvids aprakstīja, kā viņu ietekmēja apziņa, ka Jehova rūpējas par visiem saviem uzticīgajiem kalpiem.