11:23—26, 33—35, 43, 44

Ar ko Jēzus līdzjūtība bija ievērības cienīga?

  • Lai gan Jēzum nebija nācies pieredzēt visu, ar ko bija jāsaskaras citiem, viņš spēja iejusties viņu situācijā un izprast viņu sāpes

  • Viņš nekaunējās brīvi paust savas jūtas

  • Viņš labprāt palīdzēja tiem, kam tas bija vajadzīgs