KĀPĒC TAS IR SVARĪGI. Sekojot Jēzus priekšzīmei, mums jāsludina patiesība par Dieva nodomu. (Jņ 18:37.) Lai arī pasaule ir pilna ar meliem un netaisnību, mums jāpriecājas par patiesību, jārunā patiesība un jādomā par to, kas ir patiess. (1Kr 13:6; Flp 4:8.)

KĀ TO DARĪT

  • Apņemsimies neuzklausīt un neizplatīt tenkas. (1Ts 4:11)

  • Nepriecāsimies par citu nelaimi

  • Priecāsimies par to, kas ir labs un uzmundrinošs

NOSKATIETIES VIDEO LAI ”JŪSU STARPĀ IR MĪLESTĪBA”. NEPRIECĀSIMIES PAR NETAISNĪBU, BET PRIECĀSIMIES PAR PATIESĪBU UN PĒC TAM ATBILDIET UZ TĀLĀK MINĒTAJIEM JAUTĀJUMIEM.

  • Kādā ziņā Debija ”priecājās par netaisnību”?

  • Kā Alise ievirzīja sarunu ar Debiju pozitīvā gultnē?

  • Par ko labu mēs varam runāt?

Nepriecāsimies par netaisnību, bet priecāsimies par patiesību