Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Darba burtnīca Kristīgā Dzīve un Kalpošana  |  Oktobris 2017

Kā iesākt sarunu

Kā iesākt sarunu

ATMOSTIETIES!

Jautājums. Kā izmantot laiku līdzsvaroti?

Bībeles pants. SMc 4:6

Piedāvājiet žurnālu. Šajā Atmostieties! numurā ir sniegti praktiski ieteikumi, kā noteikt prioritātes.

MĀCĪSIM PATIESĪBU

Jautājums. Kā mēs varam parādīt mīlestību pret Dievu?

Bībeles pants. 1Jņ 5:3

Ko māca Bībele. Mēs parādām mīlestību pret Dievu, paklausot viņa likumiem.

VAI MIRUŠIE VAR ATKAL DZĪVOT? (T-35)

Jautājums. Daudzi cilvēki visā pasaulē ik gadu atzīmē dienu, kurā tiek pieminēti mirušie. Vai pastāv cerība reiz atkal satikt tuvus cilvēkus, kas ir miruši?

Bībeles pants. Apd 24:15

Piedāvājiet bukletu. Šajā bukletā ir paskaidrots, ko cerība uz augšāmcelšanu var dot jums. [Ja iespējams, parādi video Vai mirušajiem ir kāda cerība?.]

KĀ JŪS IESĀKTU SARUNU

Izmantojot šajā lappusē redzamos paraugus, izdomājiet, kā jūs iesāktu sarunu sludināšanā.