Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Kādam vīrietim tiek piedāvāts buklets Vai mirušie var atkal dzīvot? tuvaliešu valodā

DARBA BURTNĪCA ”KRISTĪGĀ DZĪVE UN KALPOŠANA” Oktobris 2017

Kā iesākt sarunu

Ieteikumi, kā piedāvāt žurnālu ”Atmostieties!” un kā paskaidrot, ko nozīmē mīlēt Dievu. Ņemot vērā šos ieteikumus, pārdomājiet, kā jūs iesāktu sarunas.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Daniēla pravietojumā bija paredzēta Mesijas parādīšanās

Daniēla grāmatas 9. nodaļā ir minētas detaļas par Mesijas parādīšanos. Par kādiem citiem notikumiem ir runa šajā pravietojumā?

KRISTĪGA DZĪVE

Kā kļūt par uzcītīgu Bībeles pētītāju

Rūpīga iedziļināšanās Bībelē var palīdzēt saglabāt uzticību Dievam pārbaudījumos. Bet kā kļūt par uzcītīgu Bībeles pētītāju? Ar ko sākt?

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Jehova paredzēja valdnieku nākotni

Jehova ar pravieša Daniēla starpniecību paredzēja impēriju un to valdnieku parādīšanos un krišanu.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Vai jums, tāpat kā Jehovam, ir prieks par uzticīgu mīlestību?

Kas ir uzticīgas mīlestības pamatā? Ko var mācīties no Hozejas un viņa neuzticīgās sievas Gomeras piemēra?

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Ziedosim Jehovam pašu labāko

Ja ziedojam Jehovam pašu labāko, mēs ne tikai iepriecinām viņu, bet tas arī nāk par labu mums pašiem. Ko Jehova uzskata par vienu no pašiem vērtīgākajiem upuriem?

KRISTĪGA DZĪVE

Dzīvosim, lai slavētu Jehovu!

Dzīvība ir vērtīga dāvana, tāpēc mēs cenšamies izmantot savas spējas un talantus tā, lai godātu un slavētu Dzīvības devēju — Jehovu.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

”Jūsu dēli un jūsu meitas pasludinās nākamas lietas”

Kā mēs varam atbalstīt svaidītos kristiešus viņiem uzticētajā darbā?