Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Darba burtnīca Kristīgā Dzīve un Kalpošana  |  Oktobris 2016

 KRISTĪGA DZĪVE

Kā sniegt labus komentārus

Kā sniegt labus komentārus

Labi komentāri sapulcēs stiprina draudzi. (Rom 14:19.) Tie nāk par labu arī pašiem atbildētājiem. (SPm 15:23, 28.) Tāpēc mums būtu jācenšas katrā sapulcē atbildēt vismaz vienu reizi. Protams, mūs neizsauks katru reizi, kad pacelsim roku. Tāpēc ir labi sagatavot vairākas atbildes.

Labs komentārs

  • ir vienkāršs, skaidrs un īss; parasti to var pateikt pusminūtē vai īsākā laikā

  • vislabāk, ja tas ir izteikts saviem vārdiem

  • nav nevajadzīgs iepriekšējās atbildes atkārtojums

Pirmajai atbildei

  • būtu jābūt vienkāršai, tiešai atbildei uz jautājumu

Papildu komentāros var

  • paskaidrot, kā norādītie Bībeles panti ir saistīti ar apskatāmo jautājumu

  • pieminēt, kā šis jautājums skar mūsu dzīvi

  • paskaidrot, kā apskatāmo informāciju var likt lietā

  • īsi pastāstīt kādu gadījumu, kas uzsver galveno domu