Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Cilvēki tiek aicināti uz draudzes sapulci

DARBA BURTNĪCA ”KRISTĪGĀ DZĪVE UN KALPOŠANA” Oktobris 2016

Kā iesākt sarunu

Ieteikumi, kā piedāvāt žurnālu Sargtornis un kā ar Bībeles palīdzību paskaidrot, kas notiek pēc nāves. Izmantojot šos paraugus, pārdomājiet, kā jūs iesāktu sarunu.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

”Paļaujies uz to Kungu no visas sirds”

Salamana Pamācību 3. nodaļā ir teikts, ka Jehova atalgos tos, kas paļaujas uz viņu. Kā mēs varam pārliecināties, vai mēs paļaujamies uz Jehovu no visas sirds?

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Nepieļausim, ka mūsu sirds novirzās uz ļauna ceļa

Salamana Pamācību grāmatas 7. nodaļā stāstīts, kā kāds jauneklis ļauj savai sirdij novirzīties no Jehovas normām un padodas grēkam. Ko mēs varam mācīties no viņa kļūdām?

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Gudrība ir labāka par zeltu

Salamana Pamācību grāmatas 16. nodaļā ir teikts, ka ir labāk iegūt gudrību nekā zeltu. Kāpēc gudrība, kas nāk no Dieva, ir tik vērtīga?

KRISTĪGA DZĪVE

Kā sniegt labus komentārus

Labs komentārs nāk par labu gan cilvēkam, kas to saka, gan visai draudzei. Kādam jābūt labam komentāram?

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Tieksimies pēc miera ar citiem

Mierīgas attiecības Jehovas kalpu starpā nav nejaušība. Mēs varam izmantot Bībeles padomus, lai neļautos emocijām un tiektos pēc miera.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

”Māci savam bērnam viņa ceļu”

Kāpēc var teikt, ka pareiza audzināšana ietver sevī arī pārmācību? Salamana Pamācību grāmatas 22. nodaļā ir atrodami labi padomi vecākiem.

KRISTĪGA DZĪVE

Vai jūs izmantojat jw.org vizītkartes?

Izmantojiet iespējas piedāvāt cilvēkiem šīs vizītkartes, lai pievērstu viņu uzmanību Bībelei un mūsu interneta vietnei.