6:1—7; 7:58—8:1

Nesen kristītās grieķiski runājošās atraitnes, kuras bija uzkavējušās Jeruzālemē, pieredzēja netaisnīgu izturēšanos. Vai šī netaisnība viņām kļuva par klupšanas akmeni? Vai arī viņas paļāvās uz Jehovu un pacietīgi gaidīja, kad viņš labos situāciju?

Vai kristiešu spars kalpošanā mazinājās pēc tam, kad Stefans tika nomētāts ar akmeņiem un spēcīgās pretestības dēļ viņi no Jeruzālemes izklīda pa visu Jūdeju un Samariju?

Ar Jehovas atbalstu jaunizveidotā kristiešu draudze spēja izturēt pārbaudījumus un aktīvi darboties. (Apd 6:7; 8:4.)

PĀRDOMĀJIET. Kā es tieku galā ar pārbaudījumiem?