Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Darba burtnīca Kristīgā Dzīve un Kalpošana  |  Novembris 2017

 KRISTĪGA DZĪVE

Uzlabosim prasmes sludināšanā. Veiksim atkārtotus apmeklējumus

Uzlabosim prasmes sludināšanā. Veiksim atkārtotus apmeklējumus

KĀPĒC TAS IR SVARĪGI. Daudzi cilvēki interesējas par valstības vēsti un vēlas uzzināt patiesību par Dievu. (Jes 55:6.) Lai mēs varētu sekmīgi viņus mācīt, mums viņi ir jāapmeklē atkal un atkal. Grūtības, ar kādām cilvēki sastopas, ir ļoti dažādas, tāpēc mums jāizmanto atšķirīgas pieejas, lai attīstītu viņu interesi. Mēs gūsim labākus rezultātus, ja labi sagatavosimies katram apmeklējumam un paturēsim prātā galveno mērķi — uzsākt Bībeles nodarbību.

KĀ TO DARĪT

  • Centieties apmeklēt cilvēku pēc iespējas drīzāk, varbūt jau pēc dažām dienām. (Mt 13:19.)

  • Izturieties draudzīgi, nepiespiesti un ar cieņu.

  • Sākumā sirsnīgi sasveicinieties. Uzrunājiet cilvēku vārdā un atgādiniet viņam, kāpēc esat ieradušies — iespējams, lai atbildētu uz kādu jautājumu, atnestu jaunāko žurnālu, parādītu mūsu interneta vietni vai kādu video vai arī lai parādītu, kā notiek Bībeles nodarbības. Ja cilvēks sāk runāt par citu jautājumu, kas viņu interesē, ņemiet to vērā un pielāgojiet savu sakāmo. (Flp 2:4.)

  • Aplaistiet cilvēka sirdī iesēto patiesības sēklu, pārrunājot ar viņu kādu domu no Bībeles un, iespējams, atstājot viņam literatūru. (1Kr 3:6.) Centieties izveidot ar viņu draudzīgas attiecības.

  • Lieciet pamatu nākamajam apmeklējumam.