Pārmaiņas ir neizbēgamas, jo īpaši šajās pēdējās dienās. (1Kr 7:31.) Vai pārmaiņas ir gaidītas vai negaidītas, labas vai sliktas, tās var traucēt mūsu kalpošanu un vājināt mūsu attiecības ar Jehovu. Kas mums var palīdzēt pārmaiņu laikā palikt garīgi modriem un aktīviem? Noskatieties video Kā palikt garīgi stipriem, ja ir jāpārceļas. Pēc tam atbildiet uz tālāk minētajiem jautājumiem.

  • Kādu padomu ģimenes galvam deva kāds brālis?

  • Mateja 7:25 ietvertais princips attiecās uz šajā video redzamās ģimenes situāciju?

  • Kā šī ģimene gatavojās tam, lai pārceltos uz citu dzīvesvietu, un kā tas viņiem palīdzēja?

  • Kas šai ģimenei palīdzēja pielāgoties jaunajai draudzei un sludināšanas teritorijai?

Kādas nozīmīgas pārmaiņas es nesen esmu pieredzējis?

Kā es varu izmantot šajā video minētos principus savā situācijā?