Hab 1:5, 6

Ebrejiem šķita neticami, ka babilonieši varētu izpostīt Jūdeju. Jūdeja bija nonākusi ēģiptiešu pakļautībā. Haldieši, pēc ebreju domām, nebija varenāki par ēģiptiešiem. Turklāt daudzi ebreji uzskatīja par neiespējamu, ka Jehova varētu pieļaut Jeruzālemes un tās tempļa izpostīšanu. Tomēr pravietojums par Jeruzālemes izpostīšanu piepildījās, un Habakukam, gaidot, kad tas notiks, bija jāpaliek garīgi modram un aktīvi jādarbojas.

Kas mani pārliecina, ka ļaunās pasaules gals ir ļoti tuvu?

Kā es varu saglabāt garīgu modrību un aktivitāti kalpošanā?