Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Darba burtnīca Kristīgā Dzīve un Kalpošana  |  Novembris 2017

 DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM | MIHAS 1—7

Ko Jehova no mums prasa?

Ko Jehova no mums prasa?

6:6—8

Jehova zina mūsu ierobežotās iespējas un nekad neprasa no mums vairāk, kā mēs spējam. No Dieva viedokļa mūsu attiecības ar brāļiem un māsām ir nozīmīga patiesās pielūgsmes daļa. Ja mēs vēlamies, lai Jehova pieņemtu mūsu upurus, mums jāmīl un jāciena savi ticības biedri.