Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Darba burtnīca Kristīgā Dzīve un Kalpošana  |  Novembris 2017

Kā iesākt sarunu

Kā iesākt sarunu

SARGTORNIS

Jautājums. Kurš spēj dot vislabākās dāvanas?

Bībeles pants. Jēk 1:17

Piedāvājiet žurnālu. Šajā Sargtorņa numurā ir paskaidrots, kura no Dieva dāvanām ir visizcilākā.

MĀCĪSIM PATIESĪBU

Jautājums. Kāds ir Dieva vārds?

Bībeles pants. Rom 10:13

Ko māca Bībele. Dieva vārds ir Jehova.

KĀ ĢIMENE VAR BŪT LAIMĪGA

Ievads. Mēs vēlamies jums parādīt īsu video, kas domāts ģimenēm. [Parādi brošūras Kā ģimene var būt laimīga reklāmas rullīti.]

Piedāvājiet brošūru. Ja jūs vēlētos izlasīt šajā videomateriālā pieminēto brošūru, es jums to varu iedot vai arī parādīt, kā to var lejupielādēt mūsu interneta vietnē.

KĀ JŪS IESĀKTU SARUNU

Izmantojot šajā lappusē redzamos paraugus, izdomājiet, kā jūs iesāktu sarunas sludināšanā.