Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Kādam vīrietim Gruzijā tiek piedāvāta brošūra Kā ģimene var būt laimīga

DARBA BURTNĪCA ”KRISTĪGĀ DZĪVE UN KALPOŠANA” Novembris 2017

Kā iesākt sarunu

Ieteikumi, kā piedāvāt žurnālu ”Sargtornis” un kā paskaidrot, kāds ir Dieva vārds. Ņemot vērā šos ieteikumus, pārdomājiet, kā jūs iesāktu sarunas.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

”Meklējiet to Kungu, tad jūs dzīvosit!”

Ko nozīmē meklēt Dievu? Kas notika ar izraēliešiem, kad viņi pārstāja meklēt Jehovu, un ko no tā var mācīties?

KRISTĪGA DZĪVE

Uzlabosim prasmes sludināšanā. Veiksim atkārtotus apmeklējumus

Kā sekmīgi veikt atkārtotus apmeklējumus? Attīstiet cilvēka interesi, gatavojieties katram apmeklējumam un paturiet prātā galveno mērķi — sākt Bībeles nodarbību.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Mācīsimies no savām kļūdām

Stāstījums par Jonu parāda, ka Dievs Jehova neatmet mums ar roku, kad mēs pieļaujam kļūdas, tomēr viņš gaida, ka mēs no tām mācīsimies.

KRISTĪGA DZĪVE

Ko var mācīties no Jonas grāmatas

Pārdomas par Jonas pieredzēto palīdz pārvarēt vilšanās sajūtu, attīstīt pozitīvu skatījumu uz kalpošanu un mudina meklēt mierinājumu lūgšanās.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Ko Jehova no mums prasa?

Kā mūsu izturēšanās pret ticības biedriem ietekmē mūsu attiecības ar Jehovu?

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Paliksim garīgi modri un aktīvi

Ebreji neticēja, ka babilonieši varētu izpostīt Jūdeju. Tomēr pravietojums par tās izpostīšanu piepildījās, un Habakukam, to gaidot, bija jāpaliek garīgi modram.

KRISTĪGA DZĪVE

Pieredzot pārmaiņas dzīvē, palieciet garīgi modri un aktīvi

Kas mums var palīdzēt palikt garīgi modriem un aktīviem, kad pieredzam pārmaiņas, kas var traucēt mūsu kalpošanu un vājināt mūsu attiecības ar Dievu Jehovu?