Grāmatas Ko patiesībā māca Bībele? un Ko mums māca Bībele? (What Can the Bible Teach Us?; latviski nav izdota) ir līdzīgas. Abos šajos Bībeles studēšanas palīglīdzekļos, kas ar laiku būs pieejami daudzās valodās, ir apskatītas vienas un tās pašas Bībeles mācības, turklāt vienādā secībā. Bet grāmatā Ko mums māca Bībele? ir izmantota vieglāka valoda un vienkāršāki paskaidrojumi. Tā ir paredzēta tiem, kuriem varētu būt grūti saprast grāmatu Ko patiesībā māca Bībele?. Grāmatā Ko mums māca Bībele? nav pielikuma, bet ir piezīmes, kurās vienkārši paskaidroti pamattekstā lietotie termini un jēdzieni. Grāmatā nav ievadjautājumu nodaļu sākumā un materiāla atkārtošanai nodaļu beigās, taču katras nodaļas beigās ir tajā ietverto Bībeles mācību apkopojums. Tāpat kā grāmatu Ko patiesībā māca Bībele?, arī grāmatu Ko mums māca Bībele? var piedāvāt jebkurā laikā, neatkarīgi no tā, kādu literatūru ieteikts piedāvāt konkrētajā mēnesī. Kā grāmatas Ko mums māca Bībele? iezīmes var izmantot, vadot Bībeles nodarbības?

BĪBELES MĀCĪBU APKOPOJUMS. Lielākajai daļai cilvēku labi der parastā metode, ko mēs izmantojam, vadot Bībeles nodarbības, proti, vispirms tiek izlasīta rindkopa un tad tiek uzdots jautājums. Taču var gadīties, ka Bībeles skolnieks labi nesaprot valodu, kādā notiek nodarbība, vai arī neprot labi lasīt. Šādā gadījumā nodarbībām par pamatu var izmantot Bībeles mācību apkopojumus nodaļu beigās un mudināt cilvēku pašam lasīt materiālu, kas ir apskatīts nodaļās. Lielākoties katru no mācībām var apskatīt nodarbībā, kas ilgst aptuveni 15 minūtes. Tā kā šajos apkopojumos nav iekļautas detaļas, kas apskatītas grāmatas nodaļās, sludinātājam labi jāsagatavojas nodarbībai, turot prātā Bībeles skolnieka vajadzības. Ja nodarbībā tiek apskatīts nodaļā ietvertais materiāls, Bībeles mācību apkopojumu var izmantot atkārtošanai.

PIEZĪMES. Termini un jēdzieni piezīmēs sakārtoti tādā secībā, kādā tie parādās grāmatā. Vadot nodarbību ar grāmatas Ko mums māca Bībele? palīdzību, sludinātājs var izlemt, vai nodarbības laikā apspriest kādu no piezīmēm.