Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Darba burtnīca Kristīgā Dzīve un Kalpošana  |  Novembris 2016

Kā iesākt sarunu

Kā iesākt sarunu

ATMOSTIETIES!

Jautājums. Daudzi cilvēki šaubās, vai Jēzus patiešām ir dzīvojis, bet citi ir pārliecināti par to. Vēl citi uzskata, ka to nav iespējams noskaidrot. Kā domājat jūs?

Piedāvājiet publikāciju. Šajā Atmostieties! numurā ir stāstīts, par ko liecina pierādījumi.

MĀCĪSIM PATIESĪBU

Jautājums. Vai jūs piekrītat, ka šajā Bībeles pravietojumā ir aprakstīts tas, ko var vērot mūsdienās?

Bībeles panti. 2Tm 3:1—5

Ko māca Bībele. Tā kā mēs tagad varam redzēt, kā piepildās Bībeles pravietojumi par pēdējām dienām, mēs varam būt pārliecināti, ka piepildīsies arī pravietojumi par labāku nākotni.

KĀPĒC IR VĒRTS IEPAZĪT BĪBELI? (video)

Ievadvārdi. Mēs cilvēkiem rādām īsu video, kurā paskaidrots, kur var atrast pārliecinošas atbildes uz būtiskākajiem jautājumiem dzīvē. [Parādiet video.]

Piedāvājiet publikāciju. Šajā grāmatā paskaidrots, kas Bībelē stāstīts par to, kā Dievs atrisinās pasaules problēmas. [Piedāvājiet grāmatu Ko patiesībā māca Bībele?.]

KĀ JŪS IESĀKTU SARUNU

Izmantojot šajā lappusē redzamos paraugus, izdomājiet, kā jūs iesāktu sarunu sludināšanā.