12:10, 17—21

Ja kāds mums nodara pāri, kristīga mīlestība mūs mudinās ne tikai neatdarīt ar to pašu, bet arī izturēties pret pāridarītāju ar labestību. ”Ja tavs ienaidnieks ir izsalcis, paēdini viņu, ja viņš ir izslāpis, iedod viņam padzerties, jo, tā darīdams, tu sakrāsi uz viņa galvas kvēlojošas ogles.” (Rom 12:20.) Laipnība var pamudināt pāridarītāju nožēlot netaisnīgo izturēšanos pret mums.

Kā jūs jūtaties, ja kāds, kuru netīši esat aizvainojis, izturas pret jums laipni?