Lai gan kristiešiem nav jāievēro Mozus bauslība, tomēr Jehova prasa, lai mēs pildītu divus augstākos baušļus — mīlēt Dievu un tuvāko. (Mt 22:37—39.) Šāda mīlestība nerodas pati no sevis — tā ir jāattīsta. Kā to panākt? Ir svarīgi katru dienu lasīt Bībeli. Pārdomājot Dieva personības dažādās šķautnes, kas ir atklātas Bībelē, mēs ”skatīsim Tā Kunga jaukumu”. (Ps 27:4.) Tā mūsu mīlestība pret Dievu padziļināsies, un mūsu domāšana arvien vairāk līdzināsies viņa domāšanai. Tas mūs rosinās ievērot Dieva likumus, tostarp norādījumu pašaizliedzīgi mīlēt citus cilvēkus. (Jņ 13:34, 35; 1Jņ 5:3.) Tālāk ir minēti trīs ieteikumi, kas palīdzēs Bībeles lasīšanu padarīt patīkamāku.

  • Lieciet lietā savu iztēli. Iztēlojieties, ka esat notikuma vietā. Ko jūs redzētu, dzirdētu un kādas smaržas sajustu? Kā varētu justies cilvēki, par kuriem lasāt?

  • Izmēģiniet dažādas pieejas. Lūk, daži ieteikumi. Lasiet balsī vai klausieties Bībeles audioierakstu un sekojiet līdzi Bībelē. Lasiet nevis nodaļu pēc nodaļas, bet gan uzziniet vairāk par kādu konkrētu Bībeles personāžu vai tēmu. Piemēram, lai uzzinātu vairāk par Jēzu, izmantojiet Grieķu rakstu Jaunās pasaules tulkojuma 18. pielikumu vai bukletu Pēdējā nedēļa Jēzus dzīvē uz zemes. Izlasiet nodaļu, no kuras ir ņemts dienas pants. Tāpat var lasīt Bībeles grāmatas to sarakstīšanas secībā.

  • Lasiet ar izpratni. Labāk izlasīt vienu nodaļu dienā un tajā iedziļināties, nekā daudzas, lai tikai būtu izlasīts noteikts skaits nodaļu. Pievērsiet uzmanību apstākļiem un videi, kurā risinās notikumi. Analizējiet detaļas. Izmantojiet kartes un norādes uz pantiem, ja tās ir pieejamas jūsu valodā. Izpētiet informāciju par vismaz vienu neskaidru jautājumu. Ja iespējams, veltiet pārdomām tikpat daudz laika, cik lasīšanai.