Brošūra Klausiet Dievam ir paredzēta, lai cilvēkiem, kam ir grūti uztvert rakstītu tekstu, būtu iespējams mācīt Bībeles pamatpatiesības ar attēlu palīdzību. Katrā nodaļā, kas aizņem divas lappuses, ir rūpīgi pārdomāti attēli, kuriem pievienotas bultiņas, kas norāda, kādā secībā attēli jāapspriež.

Brošūrā Klausiet Dievam un dzīvojiet mūžīgi ir tādas pašas ilustrācijas, kādas ir brošūrā Klausiet Dievam, taču pirmajā brošūrā ir vairāk teksta un ar tās palīdzību Bībeli var mācīties cilvēki, kuri kaut nedaudz prot lasīt. Daudzi sludinātāji labprāt vadās pēc šīs brošūras, kamēr skolnieks izmanto brošūru Klausiet Dievam. Daudzu lappušu apakšā ir minētas papildu domas, ko atkarībā no Bībeles skolnieka spējām var ar viņu pārrunāt.

Šīs brošūras var piedāvāt jebkurā laikā, pat ja tās attiecīgajā mēnesī nav paredzēts izplatīt. Vadot Bībeles nodarbības, izmantojiet attēlus, lai paskaidrotu Bībeles mācības un tajā aprakstītos notikumus. Uzdodiet jautājumus, lai iesaistītu skolnieku sarunā un pārliecinātos, ka viņš saprot apskatītās domas. Izlasiet un pārrunājiet katras lappuses apakšā norādītos Bībeles pantus. Kad ir apskatīta visa brošūra, Bībeles nodarbības var turpināt ar grāmatas Ko patiesībā māca Bībele? palīdzību, lai sekmētu cilvēka garīgo izaugsmi.