Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Darba burtnīca Kristīgā Dzīve un Kalpošana  |  Marts 2017

 KRISTĪGA DZĪVE

Kā izmantot brošūru Kas mūsdienās pilda Jehovas gribu?

Kā izmantot brošūru Kas mūsdienās pilda Jehovas gribu?

Brošūra Kas mūsdienās pilda Jehovas gribu? ir paredzēta apspriešanai ar Bībeles skolnieku katras nodarbības sākumā vai beigās. * Pirmās četras nodaļas Bībeles skolniekam ļauj uzzināt, kādi cilvēki ir Jehovas liecinieki, 5. līdz 14. nodaļa sniedz ieskatu mūsu darbībā, un 15. līdz 28. nodaļā ir stāstīts, kāda ir mūsu organizācija. Lielākoties būtu labi apskatīt nodaļas pēc kārtas. Taču ir situācijas, kad būtu vietā apspriest nodaļu, kas Bībeles skolniekam ir aktuāla attiecīgajā brīdī. Katrai nodaļai brošūrā ir atvēlēta tikai viena lappuse, un parasti to var apskatīt piecās līdz desmit minūtēs.

  • Pievērsiet uzmanību jautājumam nodaļas virsrakstā.

  • Kopā ar Bībeles skolnieku izlasiet nodaļu — visu uzreiz vai arī pa daļām.

  • Pārrunājiet, ko tikko esat izlasījuši. Izmantojiet attēlus un jautājumus katras lappuses apakšā. Nolasiet un pārrunājiet norādītos Bībeles pantus, kas šķiet vispiemērotākie. Pievērsiet cilvēka uzmanību, ka teikumi, kas rindkopu sākumā iespiesti pustrekniem burtiem, atbild uz jautājumu nodaļas virsrakstā.

  • Ja nodaļā ir atrodama norāde ”Ierosinājums”, izlasiet to kopā ar Bībeles skolnieku un mudiniet viņu sekot tajā minētajam ieteikumam.

^ 3. rk. Elektroniskā formātā ir pieejama visjaunākā brošūras versija.