Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Cilvēki Albānijā tiek aicināti uz Atceres vakaru

DARBA BURTNĪCA ”KRISTĪGĀ DZĪVE UN KALPOŠANA” Marts 2017

Kā iesākt sarunu

Ieteikumi, kā piedāvāt žurnālu ”Atmostieties!” un kā uzsākt sarunas par Dieva valstību. Ņemot vērā šos ieteikumus, pārdomājiet, kā jūs iesāktu sarunas.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

”Es esmu ar tevi, lai tevi pasargātu”

Kad Dievs Jehova iecēla Jeremiju par pravieti, Jeremija jutās šim uzdevumam nepiemērots. Kā Jehova viņu iedrošināja?

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Viņi pārstāja pildīt Dieva gribu

Izraēlieši domāja, ka ar saviem upuriem viņi var kompensēt nepareizu rīcību. Jeremija drosmīgi atmaskoja viņu grēkus un liekulību.

KRISTĪGA DZĪVE

Kā izmantot brošūru Kas mūsdienās pilda Jehovas gribu?

Izmantojiet šo brošūru, lai palīdzētu Bībeles skolniekiem uzzināt, kādi cilvēki ir Jehovas liecinieki, kāda ir mūsu darbība un organizācija.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Bez Jehovas vadības cilvēku dzīve nevar būt sekmīga

Senajā Izraēlā tie, kas pakļāvās Dieva Jehovas vadībai, jutās laimīgi un dzīvoja mierā un pārticībā.

KRISTĪGA DZĪVE

Kā izmantot brošūru Klausiet Dievam

Izmantojiet attēlus un Bībeles pantus, lai mācītu Bībeles pamatpatiesības tiem, kam ir grūti uztvert rakstītu tekstu.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Izraēlieši aizmirsa Jehovu

Ko Dievs Jehova gribēja uzskatāmi parādīt, kad viņš lika Jeremijam doties 500 kilometru tālā ceļā un pie Eifratas upes paslēpt linu jostu?

KRISTĪGA DZĪVE

Palīdziet savai ģimenei neaizmirst Jehovu

Regulāras un saturīgas Bībeles nodarbības ģimenes locekļiem var palīdzēt neaizmirst Jehovu. Kā pārvarēt grūtības, kas traucē pielūgt Jehovu ģimenes lokā?