IZKĀRTOJUMS

KĀPĒC TAS IR SVARĪGI. Kaut arī darba burtnīcā dotie ieteikumi, kā iesākt sarunu, satur vērtīgas idejas, tomēr tie ir tikai piemēri. Jums jārunā saviem vārdiem. Iespējams, jums labāks šķitīs cits ievads vai varbūt liksies, ka jūsu teritorijā piemērotāka ir cita tēma. Tādā gadījumā pēc žurnāla izlasīšanas, ieteikumu pārdomāšanas un video noskatīšanās izmantojiet tālāk dotos padomus, lai sagatavotos sarunai.

KĀ TO DARĪT

Apdomājiet, vai izmantosiet kādu no dotajiem piemēriem.

  • Sagatavojiet ievadvārdus. Pēc pieklājīgas sasveicināšanās miniet, kāpēc esat atnācis. (Piemēram: ”Esmu šeit, jo...”)

  • Apdomājiet, kā no jautājuma jūs pāriesiet uz Bībeles pantu un pēc tam uz literatūras piedāvāšanu. (Ieteikums. Pantu var ievadīt, sakot: ”Šeit ir atrodama atbilde uz šo jautājumu.”)

  • Izvēlieties žurnālā tēmu, kas jums šķiet interesanta un piemērota piedāvāšanai jūsu teritorijā.

  • Apdomājiet, kādu jautājumu varētu uzdot mājas iemītniekam, lai raisītos saruna, bet viņš netiktu nostādīts neērtā situācijā. (Piemēram, jūs varat izmantot žurnālu 2. lappusē minētos jautājumus.)

  • Izvēlieties, kuru Bībeles pantu nolasīt. (Piedāvājot žurnālu Atmostieties!, Bībeles pantu var arī nelasīt, jo šī žurnāla mērķauditorija ir cilvēki, kas neko daudz nezina par Bībeli un kas, iespējams, ir skeptiski noskaņoti pret reliģiju.)

  • Noformulējiet vienu vai divus teikumus, ar kuriem jūs paskaidrosiet mājas iemītniekam, kāpēc viņam būtu noderīgi izlasīt šo rakstu.

GAN VIENĀ, GAN OTRĀ GADĪJUMĀ

  • Sagatavojiet jautājumu, kuru piedāvāsiet apspriest nākamajā reizē.

  • Īsi pierakstiet, par ko jūs domājat runāt nākamajā reizē.