• 131. dziesma un lūgšana

 • Ievadvārdi (līdz 3 min)

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

 • Estere rīkojās pašaizliedzīgi Jehovas un viņa tautas labā(10 min)

  • Est 8:3, 4. Lai gan Estere bija drošībā, viņa riskēja ar savu dzīvību citu labā (ia-E 143. lpp., 24., 25. rk.; w06 1.3. 10. lpp., 8., 9. rk.)

  • Est 8:5. Estere runāja taktiski ar ķēniņu Ahasveru (w06 1.3. 11. lpp., 8. rk.)

  • Est 8:17. Daudzi kļuva par jūdaisma prozelītiem (w06 1.3. 11. lpp., 3. rk.)

 • Meklēsim garīgus dārgakmeņus (8 min)

  • Est 8:1, 2. Kā piepildījās Jēkaba pirms nāves izteiktais pravietojums par Benjamīnu, ka viņš ”vakarā laupījumu sadala”? (ia-E papildmateriāls 142. lpp.)

  • Est 9:10, 15, 16. Kāpēc ebreji neņēma laupījumu, kaut gan viņiem bija dota atļauja to darīt? (w06 1.3. 11. lpp., 4. rk.)

  • Ko no Bībeles nodaļām, kas jālasa šajā nedēļā, var uzzināt par Jehovu?

  • Kādas domas no šīm Bībeles nodaļām var noderēt kalpošanā?

 • Bībeles lasījums: Est 8:1—9 (līdz 4 min)

KĻŪSIM PRASMĪGĀKI SLUDINĀTĀJI

KRISTĪGA DZĪVE

 • 118. dziesma

 • Laipni sagaidīsim ciemiņus(15 min). Runa ar klausītāju piedalīšanos. Aicini sludinātājus pastāstīt gadījumus, kas pieredzēti, parādot uzmanību Atceres vakara apmeklētājiem. Tiek attēlots kāds labs gadījums.

 • Draudzes Bībeles nodarbība. cf 8. nod., 18.—22. rk., ”Kā tu vari sekot Jēzum?” (30 min)

 • Atkārtojums un ieskats nākamās nedēļas sapulces programmā (3 min)

 • 147. dziesma un lūgšana