Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Darba burtnīca Kristīgā Dzīve un Kalpošana  |  Marts 2016

 DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM | ĪJABA 1—5

Ījabs palika uzticīgs pārbaudījumos

Ījabs palika uzticīgs pārbaudījumos

Ījabs dzīvoja Ucā, kad izraēlieši bija vergi Ēģiptē. Lai gan Ījabs nebija izraēlietis, viņš bija uzticīgs Jehovas kalpotājs. Viņš bija bagāts, viņam bija liela ģimene un ievērojams stāvoklis sabiedrībā. Ījaba padomi tika augstu vērtēti, un viņa tiesas spriedumi bija taisnīgi. Viņš labprāt atbalstīja trūcīgos, bija taisns un nevainojams cilvēks.

Ījabs skaidri parādīja, ka Jehova ir vissvarīgākā persona viņa dzīvē

1:8—11, 22; 2:2—5

  • Sātans ievēroja Ījaba uzticību. Viņš nenoliedza, ka Ījabs ir paklausīgs Jehovam, taču viņš apšaubīja Ījaba motīvus

  • Sātans apsūdzēja Ījabu, ka tas kalpo Jehovam, savtīgu motīvu vadīts

  • Lai atspēkotu Sātana apgalvojumus, Jehova ļāva Sātanam pakļaut šo dievbijīgo vīru pārbaudījumiem. Sātans sagādāja Ījabam ciešanas visās dzīves jomās

  • Kad Ījabs palika uzticīgs, Sātans apstrīdēja visu cilvēku uzticību Dievam

  • Ījabs nesagrēkoja un neapsūdzēja Dievu ļaunā rīcībā