Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Jēzus Kristus nāves atceres vakars Vācijā

DARBA BURTNĪCA ”KRISTĪGĀ DZĪVE UN KALPOŠANA” Marts 2016

Kā iesākt sarunu

Ieteikumi, kā piedāvāt žurnālu ”Sargtornis” un ielūgumu uz 2016. gada Jēzus Kristus nāves atceres vakaru. Izmantojot šos paraugus, pārdomājiet, kā jūs iesāktu sarunu.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Estere rīkojās pašaizliedzīgi Jehovas un viņa tautas labā

Viņa drosmīgi iestājās par savu tautu un palīdzēja Mordohajam izdot likumu, kas pasargāja ebrejus no iznīcināšanas. (Esteres 6.—10.)

KĻŪSIM PRASMĪGĀKI SLUDINĀTĀJI

Uzlabosim prasmes sludināšanā. Apdomāsim, kā mēs varētu piedāvāt žurnālus

Izmanto idejas, lai apdomātu, kā sludināšanā piedāvāt žurnālus Sargtornis un Atmostieties!.

KRISTĪGA DZĪVE

Laipni sagaidīsim ciemiņus

Ko mēs varam darīt, lai apmeklētāji un neaktīvie draudzes locekļi justos gaidīti Atceres vakarā?

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Ījabs palika uzticīgs pārbaudījumos

Viņš parādīja, ka Jehova ir vissvarīgākā persona viņa dzīvē. (Ījaba 1—5)

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Uzticīgais Ījabs izsaka savas sāpes

Milzīgās sāpes un bēdas ietekmēja Ījaba domāšanu, bet viņa mīlestība pret Jehovu bija nesatricināma. (Ījaba 6.—10.)

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Ījabs bija pārliecināts, ka būs augšāmcelšana

Viņš zināja, ka Dievs spēj viņu piecelt no nāves, tāpat kā no koka celma var augt jaunas atvases. (Ījaba 11—15)

KRISTĪGA DZĪVE

Augšāmcelšana — iespēja, ko nodrošina izpirkums

Jehovas dāvana — izpirkums — padara iespējamu gaidāmo augšāmcelšanu. Bēru vietā mēs sagaidīsim augšāmceltos.