4:16—18

Iztēlojieties divas ģimenes, kuras dzīvo ēkā, kas atrodas avārijas stāvoklī. Viena ģimene pilnīgi pamatoti ir izmisusi, taču otra, kā par brīnumu, ir mierīga. Kāpēc tāda atšķirība? Otra ģimene drīzumā pārcelsies uz jaunu, glītu dzīvokli.

Lai arī ”visa radība līdz pat šim laikam kopīgi nopūšas un cieš sāpes”, Dieva kalpiem ir cerība, kas dod viņiem spēku izturēt. (Rom 8:22.) Mēs zinām, ka nelaimes, ko mūsdienās pieredzam, pat ja nākas tās paciest ilgstoši, salīdzinot ar mūžību Dieva jaunajā pasaulē, ir ”īslaicīgas un vieglas”. Ja domāsim par to, ko nākotnē sagādās Dieva valstība, mēs spēsim nezaudēt prieku un nenolaist rokas.