DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

KĻŪSIM PRASMĪGĀKI SLUDINĀTĀJI

KRISTĪGA DZĪVE

  • 92. dziesma

  • Kā ikviens var ieguldīt savu artavu, rūpējoties par mūsu sapulču namiem(15 min). Draudzes vecākā runa ar klausītāju piedalīšanos. Sākumā parādi video Rūpēsimies par mūsu pielūgsmes vietām un apskati jautājumus, bet pēc tam īsi intervē valstības zāles ekspluatācijas komitejas pārstāvi. (Ja jūsu draudzē nav šīs komitejas pārstāvja, intervē draudzes vecāko koordinatoru. Ja jūsu draudze ir vienīgā, kas izmanto valstības zāli, intervē tehniskās apkopes koordinatoru.) Vai laikus tiek veikti ar valstības zāles tehnisko apkopi saistītie darbi? Vai mēs ievērojam drošības pasākumus? Kādi darbi, kas ir saistīti ar valstības zāles uzturēšanu kārtībā, nesen ir paveikti, un kādi tiek plānoti? Kas būtu jādara brāļiem un māsām, kuriem ir šādiem darbiem nepieciešamās iemaņas vai kuri vēlētos tādas apgūt, sadarbojoties ar tiem, kam tās ir? Kā ikviens no mums, neatkarīgi no saviem apstākļiem, var dot ieguldījumu tajā, lai valstības zāle būtu labā stāvoklī?

  • Draudzes Bībeles nodarbība (30 min). bt 7. nod., 14.—​18. rk.; papildmateriāls ”Augstmanis vai einuhs?” un ”Kristīšana ūdenī”.

  • Atkārtojums un ieskats nākamās nedēļas sapulces programmā (3 min)

  • 52. dziesma un lūgšana