●○○ PIRMĀ SARUNA

Jautājums. Kas notiek pēc nāves?

Bībeles pants. SMc 9:5

Jautājums nākamajai reizei. Vai ar nāvi viss beidzas?

○●○ OTRĀ SARUNA

Jautājums. Vai ar nāvi viss beidzas?

Bībeles pants. Īj 14:14, 15

Jautājums nākamajai reizei. Kāda būs dzīve, kad Dievs cels augšā mirušos?

○○● TREŠĀ SARUNA

Jautājums. Kāda būs dzīve, kad Dievs cels augšā mirušos?

Bībeles pants. Jes 32:18

Jautājums nākamajai reizei. Kā Dievs panāks mieru uz zemes?