Vecākiem nekas nevar sagādāt lielāku prieku kā tas, ka viņu bērni ”atsakās no sevis, paņem savu moku stabu un pastāvīgi” seko Jēzum. (Mk 8:34; 3Jņ 4.) Kā vecāki var sagatavot bērnus, lai tie sekotu Jēzum, dotu solījumu kalpot Jehovam un kristītos? Pēc kā var spriest, ka bērni ir gatavi pieņemt svarīgo lēmumu kristīties?

Izlasiet pielikumu ”Kristīgiem vecākiem” grāmatā Organizēti, lai pildītu Jehovas gribu, 165., 166. lpp., un tad pārdomājiet tālāk minētos jautājumus.

  1.  Kas ir māceklis?

  2.  Kas vecākiem būtu jāmāca saviem bērniem?

  3.  Kā bērni var parādīt, ka ir gatavi kristīties, atbilstoši savam vecumam liekot lietā tālāk minētos principus?