Vai jūs baidāties sludināt skolā un stāstīt, ka esat Jehovas liecinieki? Ja tā ir, kur jūs varat ”smelties drosmi” stāstīt par Jehovu? (1Ts 2:2.) Kāpēc tas būtu jādara? Noskatieties video Jehova tev palīdzēs būt drosmīgam un atbildiet uz tālāk minētajiem jautājumiem.

  1.  Kāds piemērs no Bībeles palīdzēja Annijai kļūt drosmīgai?

  2.  Kā Annijai palīdzēja situācijas izmēģināšana?

  3.  Kāpēc jums būtu jāsludina saviem skolasbiedriem?

  4.  Kādas noderīgas atziņas jūs varat gūt no šīs filmiņas arī tad, ja vairs nemācāties skolā?