DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

 • Parādība, kas stiprina ticību(10 min)

  • Mk 9:1. Jēzus apsolīja, ka daži apustuļi redzēs parādību, kas tiem ļaus skatīt viņa godību valstībā. (w05 15.1. 12. lpp., 9., 10. rk.)

  • Mk 9:2—6. Jēzus pārvēršanās parādībā Pēteris, Jēkabs un Jānis redzēja viņu sarunājamies ar Eliju un Mozu. (w05 15.1. 12. lpp., 11. rk.)

  • Mk 9:7. Apustuļi dzirdēja paša Jehovas balsi, kad viņš apstiprināja, ka Jēzus ir viņa Dēls. (nwtsty piez. pētīšanai par Mk 9:7: ”balss”)

 • Meklēsim garīgus dārgakmeņus (8 min)

  • Mk 10:6—9. Kādu principu par laulību Jēzus uzsvēra? (w08 15.2. 30. lpp., 8. rk.)

  • Mk 10:17, 18. Kāpēc Jēzus kādam cilvēkam neļāva saukt viņu par ”Labo Skolotāju”? (nwtsty piez. pētīšanai par Mk 10:17, 18: ”Labais Skolotāj”, ”neviens nav labs, vienīgi Dievs”)

  • Ko no Bībeles nodaļām, kas jālasa šajā nedēļā, var mācīties par Jehovu?

  • Kādus vēl garīgus dārgakmeņus jūs atradāt šajās Bībeles nodaļās?

 • Bībeles lasījums (līdz 4 min). Mk 9:1—13

KĻŪSIM PRASMĪGĀKI SLUDINĀTĀJI

 • Pirmā saruna (līdz 2 min). Sk. ”Ieteikumi, kā risināt sarunu”.

 • Otrā saruna. Video (5 min). Parādi video un pārrunā to ar klausītājiem.

 • Runa (līdz 6 min). w04 15.5. 30., 31. lpp. Tēma: Ko nozīmē Jēzus vārdi, kas lasāmi Marka 10:25?

KRISTĪGA DZĪVE