Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Kādas valstības zāles uzkopšana Šveicē

DARBA BURTNĪCA ”KRISTĪGĀ DZĪVE UN KALPOŠANA” Maijs 2017

Kā iesākt sarunu

Ieteikumi, kā piedāvāt žurnālu ”Atmostieties!” un kā paskaidrot, kas Bībelē teikts par nākotni. Ņemot vērā šos ieteikumus, pārdomājiet, kā jūs iesāktu sarunas.

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Zīme, ka izraēlieši atgriezīsies dzimtenē

Ko Dievs Jehova apsolīja, kad lika pravietim Jeremijam iegādāties tīrumu? Kā Jehova apliecināja savu labestību?

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Ebedmelehs — drosmes, laipnības un iejūtības paraugs

Ebedmelehs rīkojās drosmīgi un izlēmīgi, kad runāja ar ķēniņu Cedekiju, un parādīja laipnību un iejūtību pret Dieva pravieti Jeremiju.

KRISTĪGA DZĪVE

Rūpēsimies par mūsu pielūgsmes vietām

Mūsu pielūgsmes vietas nes Dieva svēto vārdu, tāpēc ir svarīgi tās uzturēt tīras un labā stāvoklī. Kā katrs no mums var rūpēties par savu valstības zāli?

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Jehova ikvienam atdarīs pēc viņa darbiem

Gan pravietis Jeremija, gan ķēniņš Cedekija pieredzēja Jeruzālemes izpostīšanu, taču tas, kas ar viņiem notika pēc tam, ļoti atšķīrās.

KRISTĪGA DZĪVE

Jehova neaizmirst jūsu mīlestību

Kā Jehova raugās uz saviem uzticīgajiem kalpiem, kuri gadu nastas dēļ vairs nevar kalpošanā darīt tik daudz, cik agrāk?

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Pārstāj ”meklēt sev.. ko lielu”

Baruhs pielūdza Jehovu un atbalstīja Jeremiju, bet kādā brīdī viņš zaudēja garīgo līdzsvaru. Kas viņam bija jādara, lai izglābtos Jeruzālemes izpostīšanas laikā?

DĀRGUMI NO DIEVA RAKSTIEM

Jehova svētī pazemīgos un soda augstprātīgos

Augstprātīgie babilonieši nežēlīgi izturējās pret Jehovas tautu. Izraēlieši, kas nožēloja savus grēkus, tika atbrīvoti no gūsta. Kas notika ar Babilonu?